جامع الأحادیث
35 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1383
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق اعراب گذار
زبان : عربی
کتب اربعه و وسائل الشیعه و مستدرک در اولین نسخه با اعراب گذاری روایات تولید شد و نسخه های بعدی با اعراب بحارالانوار و مصادر بحار تکمیل گردید