نمایه سازی مدارک و منابع انقلاب اسلامی
39 بازدید
محل ارائه: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1375
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول کنترل نمایه سازی
زبان : فارسی
مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و مطبوعات قبل از انقلاب و کتابهای تاریخ معاصر به روش نمایه سازی همارا ذخیره سازی شده اند.